online test

ΣΕΚΟΟΜΕΕ (ADR)

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων προσδιορίζεται από ένα σύνθετο νομοθετικό πλαίσιο που τροποποιείται ανά τακτικά διαστήματα και περιλαμβάνει εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για όλους τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή του. Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται οι ουσίες εκείνες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά τους.

Κύριος στόχος είναι η ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων και η αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος κατά τη μεταφορά ή αν κατά τη μεταφορά προκύψει κάποιο πρόβλημα, ο οδηγός να ξέρει τα μέτρα που πρέπει να λάβει για να αποφευχθούν μεγαλύτερες συνέπειες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Πιστοποιητικό ADR 

Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως προβλέπεται στο προσάρτημα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR).

Κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
Κλάση 2: Αέρια
Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη